11 серпня, 2012

Нотатки мами абітурієнта-2012/ Нотатки мамы абитуриента-2012

Ну, от, закінчилося!
Складним був рік для цьогорічних випускників, та і у загальному, починаючи з першого класу, все у цих дітей було складно...

Вони були перші, коли впроваджували 12-річну освіту, вони були перші, які пішли у школу у шість років. Для них повинні були бути передбаченими спальні кімнати у школах. Але, пощастило лише тим класам, які відкривали при дитячих садочках, у звичайних школах спалень не було... Уроки для них, у першому класі були 30 хвилин, але їх з класу не випускали, щоб не заваджали учням других і третіх класів у яких уроки звичайні - по 45 хвилин.

На щастя, нас супроводжувала удача - поруч з моєю роботою була школа, а поруч зі школою дитячий садочок. По дорозі на роботу відводила малого у школу, в обідню перерву вибігала, щоб перевести у садок і після шостої, практично, завжди останнього, забирала. 15-20 хвилин  тролейбусом, 20 хвилин пішки і ми у нашій тимчасовій домівці, без усяких зручностей...

Перед п'ятим класом ми з сином переселилися у нашу квартиру, сонце зійшло на небосхилі нашої сім'ї, життя стало радіснішим і приємнішим...

На початку 10-го класу ми дізналися, що 12-річна освіта відміняється, і те, що навчальною програмою було розраховано на три роки, старшокласники повинні освоїти за два навчальних роки...
11 клас ознаменувався проведенням ЄВРО-2012, навчальний рік скоротили майже на місяць,  проте навчальну програму не скорочували. Атестати про закінчення школи 11-класникам   видали до 15 травня. Дальше -  ЗНО. Поміж ЗНО, 25 травня, провели свято останнього дзвоника, остання шкільна лінійка... Все - випускник!

Дальше - вступ в університет...
За правилами вступу, кожний абітурієнт має право подавати свої документи у п'ять вищих навчальних закладів і на три напрямки у кожному з них. Тобто, у кожного абітурієнта є 15 шансів стати студентом якогось із обраних навчальних закладів. Син використав тільки 8 напрямів, у яких готують по бажаній для нього спеціальності. Два університети були для нас основними і  майбутнє навчання ми планували в одному з них. У два інші подали документи, скоріше, для підстраховки. Адже, цього року кількість випускників набагато більша ніж минулого, отже, боротьба за бюджетні місця буде  жорсткіша...

Майже весь липень і початок серпня, у нас з сином, день розпочинався і закінчувався з перегляду рейтингових списків на сайтах вузів. Нервове і емоційне  напруження зростало по мірі того, як наближався серпень. Навіть, моя улюблена французька, не відволікала від думок про рейтинги і шанси сина потрапити на навчання до омріяного університету...

Цього року, було впроваджено, паралельно  з особистим поданням документів у навчальній заклад і електронну реєстрацію абітурієнтів. Це, звичайно, зручно, економить час і гроші. Але, з кожною хвилею зарахувань, на мій погляд, зростала кількість "абітурієнтів-фантомів".  Ні, це не привиди, це реальні люди, які сповна використали усі 15 шансів, сидячи вдома перед монітором і маючи доступ до інтернету - зареєструвалися на всі можливі напрями. Бо, як ще пояснити вибір  спеціальностей у одного абітурієнта: управління інформаційною безпекою, менеджмент, прикладна математика, комп'ютерні науки, міжнародна економіка, програмна інженерія, політологія...Чи інший випадок, де, крім іншого - математика і ветеринарна медицина?! А, ще знайшла у рейтингових списках абітурієнтів з сумою балів більше 800 (високі ЗНО + бали за призові місця у республіканських і міжнародних олімпіадах), які також реєструвалися на 10-15 напрямів...
 Щиро бажаю їм усім знайти своє щасливе місце у цьому житті!

З профілем майбутньої професії ми визначилися давно, з університетами також, то ж подали документи і стали чекати 1 серпня - дня першого етапу зарахування, потім 5 серпня, 8 серпня, дні другого і третього етапів зарахувань...
 Нам пощастило - у кожному з цих етапів нам пропонували щось приємне. Вибір ми зробили на другому етапі і вже 8 серпня навпроти призвіща сина було написано  - зараховано! Ура!
Любий синочку, вітаю тебе! Хай усі твої мрії збуваються!

Ну, вот, закончилось!
Сложным был год для нинешних выпускников, да и в общем, начиная с первого класса, все у этих детей было сложно...

Они были первыми, когда внедряли 12-летнее образование, они, первые, пошли в школу в шесть лет. Для них должны были быть предусмотрены спальные комнаты в школах. Но, повезло только тем классам, которые были в детских садиках, в обыкновенных школах спален не было... Уроки для них, в первом классе были 30 минут, но, с класса их не выпускали, чтобы не мешали ученикам вторых и третьих классов у которых уроки обыкновенные - 45 минут.

 Нам посчастливилось - рядом с моей работой была школа, а рядом со школой детский садик. По дороге на работу отводила ребенка в школу, в обеденный перерыв выбегала, чтобы перевести из школы в садик и после шести, практически, всегда последнего, забирала. 15-20 минут трелейбусом, 20 минут пешком и мы в нашем временном доме, без каких-либо удобств...
Перед пятым классом мы с сыном переселились у нашу квартиру, солнце взошло на набосклоне нашей семьи, жизнь стала радостнее и приятнее...

Вначале 10-го класса мы узнали, что 12-летнее образование отменяется, и то, что учебной программой было предусмотрено на три года, старшеклассники должны изучить за два учебных года...
11 класс был знаменателен ЕВРО-2012, учебный год сократили почти на месяц, впрочем учебную программу не сокращали. Аттестаты об окончании школы 11-классникам выдали до 15 мая. Дальше ВНО. Посреди ВНО, 25 мая, провели в школе праздник последнего звонка, последняя школьная линейка... Все - выпускник!

Дальше - поступление в университет...
По правилах поступления, каждый абитуриент имеет право подавать свои документы в пять высших учебных заведений и на три направления в каждый. То-есть, у каждого абитуриента есть 15 шансов стать студентом какого-то из избранных учебных заведений. Сын использовал только 8 направлений, в которых готовят по желаемой для него специальности. Два университета были для нас основными и будущую учебу мы планировали в одном из них. В два других документы подали, скорее, для подстраховки. Ведь, в этом году количество выпускников было намного больше чем в прошлом, а значит и борьба за бюджетные места жестче.

Почти весь июль и начало августа, у нас с сыном, день начинался и заканчивался просмотром рейтинговых списков на сайтах вузов. Нервное и эмоциональное напряжение росло по мере того, как приближался август. Даже, мой любимый французский, не отвлекал от мыслей о рейтингах и шансах  зачисления сына в заветный университет.

В этом году было внедрено, параллельно с личной подачей документов в учебное заведение и электронную реестрацию абитуриентов. Это, конечно, удобно, экономит время и деньги. Но, с каждой волной зачислений, на мой взгляд, увеличивалось количество "абитуриентов-фантомов". Нет, это не привидения, это реальные люди, которые в полной мере использовали свои 15 шансов, сидя дома перед монитором, и имея доступ к интернету зарегистрировались на все возможные направления. А, как еще можна объяснить выбор специальностей у одного абитуриента: управление информационной безопасностью, менеджмент, прикладная математика, компьютерные науки, международная экономика, програмная инженерия, политология... Или другой случай, кроме прочего - математика и ветеринарная медицина?! А, еще, нашла в рейтинговых списках   абитуриентов  с суммой баллов больше 800 (высокие ВНО + баллы за призовые места в республиканских и международных олимпиадах), которые тоже регистрировались на 10-15 направлений...
Искренне желаю всем им найти свое счастливое место в этой жизни!

С профилем будущей профессии определились давно, с университетами тоже, подали документы и стали ждать 1 августа - дня первого этапа зачисления, потом 5 августа, 8 августа, дни второго и третьего этапов зачислений...
Нам повезло - на каждом из этих этапов нам предлагали что-то приятное. Выбор мы сделали на втором этапе и уже 8 августа напротив фамилии моего сына было написано - зачислен! Ура!!!
Дорогой синочек, поздравляю тебя!!! Пусть все твои мечты сбываются!!!

12 коментарів:

 1. Таню, поздоровляю тебе і твого сина!!! Хай щастить йому і удачі в навчанні!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Таню!!! Хоча ми знали трохи раніше, але чекали сьогоднішнього дня - офіційного дня оголошення списку зарахованих на бюджет.
   Дай Бог удачі нашим дітям!

   Видалити
 2. Я помню, как это радостно! Было и у меня такое. Счастливое время наступило для вас с сыном.Полное надежд. Поздравляю!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибо, Нина! Для меня это очень большая радость! Мне, кажется, что даже своему поступлению в институт я радовалась меньше.

   Видалити
 3. Тетяно, вітаю! Мій молодший цього року теж закінчив школу і теж зарахований до університету, тому я дуже розумію те хвилювання, коли декілька разів на день заглядаєш в рейтинг і чекаєш, чекаєш, чекаєш. Здавалося, це ніколи не скінчиться!
  Хай їм щастить!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Валентино! Вітаю Вас взаємно! Нехай мрії наших дітей збуваються!
   Думала, що справді ніколи не закінчиться. Це літо, для мене, суцільний вступ!

   Видалити
 4. вітаю вас обох) успіхів у навчанні ;)
  а куди поступив, якщо не секрет?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Юля! Майбутнє сина буде пов'язане з комп'ютерами. Він дуже радий і я також!

   Видалити
 5. Поздравляю и желаю успехов в учёбе :)

  ВідповістиВидалити
 6. Ну вот и на вашей улице праздник наступил! Поздравляю вас с сыном!
  Как похоже наши истории. Я тоже жила в доме без всяких удобств и бегала на работу и в за сыном как заводная

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибо, Нина!
   На съем жилья с удобствами не хватало денег... Се ля ви...

   Видалити

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Запрошую почитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...