11 серпня, 2012

Нотатки мами абітурієнта-2012/ Нотатки мамы абитуриента-2012

Ну, от, закінчилося!
Складним був рік для цьогорічних випускників, та і у загальному, починаючи з першого класу, все у цих дітей було складно...

Вони були перші, коли впроваджували 12-річну освіту, вони були перші, які пішли у школу у шість років. Для них повинні були бути передбаченими спальні кімнати у школах. Але, пощастило лише тим класам, які відкривали при дитячих садочках, у звичайних школах спалень не було... Уроки для них, у першому класі були 30 хвилин, але їх з класу не випускали, щоб не заваджали учням других і третіх класів у яких уроки звичайні - по 45 хвилин.

На щастя, нас супроводжувала удача - поруч з моєю роботою була школа, а поруч зі школою дитячий садочок. По дорозі на роботу відводила малого у школу, в обідню перерву вибігала, щоб перевести у садок і після шостої, практично, завжди останнього, забирала. 15-20 хвилин  тролейбусом, 20 хвилин пішки і ми у нашій тимчасовій домівці, без усяких зручностей...

Перед п'ятим класом ми з сином переселилися у нашу квартиру, сонце зійшло на небосхилі нашої сім'ї, життя стало радіснішим і приємнішим...

На початку 10-го класу ми дізналися, що 12-річна освіта відміняється, і те, що навчальною програмою було розраховано на три роки, старшокласники повинні освоїти за два навчальних роки...
11 клас ознаменувався проведенням ЄВРО-2012, навчальний рік скоротили майже на місяць,  проте навчальну програму не скорочували. Атестати про закінчення школи 11-класникам   видали до 15 травня. Дальше -  ЗНО. Поміж ЗНО, 25 травня, провели свято останнього дзвоника, остання шкільна лінійка... Все - випускник!

Дальше - вступ в університет...
За правилами вступу, кожний абітурієнт має право подавати свої документи у п'ять вищих навчальних закладів і на три напрямки у кожному з них. Тобто, у кожного абітурієнта є 15 шансів стати студентом якогось із обраних навчальних закладів. Син використав тільки 8 напрямів, у яких готують по бажаній для нього спеціальності. Два університети були для нас основними і  майбутнє навчання ми планували в одному з них. У два інші подали документи, скоріше, для підстраховки. Адже, цього року кількість випускників набагато більша ніж минулого, отже, боротьба за бюджетні місця буде  жорсткіша...

Майже весь липень і початок серпня, у нас з сином, день розпочинався і закінчувався з перегляду рейтингових списків на сайтах вузів. Нервове і емоційне  напруження зростало по мірі того, як наближався серпень. Навіть, моя улюблена французька, не відволікала від думок про рейтинги і шанси сина потрапити на навчання до омріяного університету...

Цього року, було впроваджено, паралельно  з особистим поданням документів у навчальній заклад і електронну реєстрацію абітурієнтів. Це, звичайно, зручно, економить час і гроші. Але, з кожною хвилею зарахувань, на мій погляд, зростала кількість "абітурієнтів-фантомів".  Ні, це не привиди, це реальні люди, які сповна використали усі 15 шансів, сидячи вдома перед монітором і маючи доступ до інтернету - зареєструвалися на всі можливі напрями. Бо, як ще пояснити вибір  спеціальностей у одного абітурієнта: управління інформаційною безпекою, менеджмент, прикладна математика, комп'ютерні науки, міжнародна економіка, програмна інженерія, політологія...Чи інший випадок, де, крім іншого - математика і ветеринарна медицина?! А, ще знайшла у рейтингових списках абітурієнтів з сумою балів більше 800 (високі ЗНО + бали за призові місця у республіканських і міжнародних олімпіадах), які також реєструвалися на 10-15 напрямів...
 Щиро бажаю їм усім знайти своє щасливе місце у цьому житті!

З профілем майбутньої професії ми визначилися давно, з університетами також, то ж подали документи і стали чекати 1 серпня - дня першого етапу зарахування, потім 5 серпня, 8 серпня, дні другого і третього етапів зарахувань...
 Нам пощастило - у кожному з цих етапів нам пропонували щось приємне. Вибір ми зробили на другому етапі і вже 8 серпня навпроти призвіща сина було написано  - зараховано! Ура!
Любий синочку, вітаю тебе! Хай усі твої мрії збуваються!

Ну, вот, закончилось!
Сложным был год для нинешних выпускников, да и в общем, начиная с первого класса, все у этих детей было сложно...

Они были первыми, когда внедряли 12-летнее образование, они, первые, пошли в школу в шесть лет. Для них должны были быть предусмотрены спальные комнаты в школах. Но, повезло только тем классам, которые были в детских садиках, в обыкновенных школах спален не было... Уроки для них, в первом классе были 30 минут, но, с класса их не выпускали, чтобы не мешали ученикам вторых и третьих классов у которых уроки обыкновенные - 45 минут.

 Нам посчастливилось - рядом с моей работой была школа, а рядом со школой детский садик. По дороге на работу отводила ребенка в школу, в обеденный перерыв выбегала, чтобы перевести из школы в садик и после шести, практически, всегда последнего, забирала. 15-20 минут трелейбусом, 20 минут пешком и мы в нашем временном доме, без каких-либо удобств...
Перед пятым классом мы с сыном переселились у нашу квартиру, солнце взошло на набосклоне нашей семьи, жизнь стала радостнее и приятнее...

Вначале 10-го класса мы узнали, что 12-летнее образование отменяется, и то, что учебной программой было предусмотрено на три года, старшеклассники должны изучить за два учебных года...
11 класс был знаменателен ЕВРО-2012, учебный год сократили почти на месяц, впрочем учебную программу не сокращали. Аттестаты об окончании школы 11-классникам выдали до 15 мая. Дальше ВНО. Посреди ВНО, 25 мая, провели в школе праздник последнего звонка, последняя школьная линейка... Все - выпускник!

Дальше - поступление в университет...
По правилах поступления, каждый абитуриент имеет право подавать свои документы в пять высших учебных заведений и на три направления в каждый. То-есть, у каждого абитуриента есть 15 шансов стать студентом какого-то из избранных учебных заведений. Сын использовал только 8 направлений, в которых готовят по желаемой для него специальности. Два университета были для нас основными и будущую учебу мы планировали в одном из них. В два других документы подали, скорее, для подстраховки. Ведь, в этом году количество выпускников было намного больше чем в прошлом, а значит и борьба за бюджетные места жестче.

Почти весь июль и начало августа, у нас с сыном, день начинался и заканчивался просмотром рейтинговых списков на сайтах вузов. Нервное и эмоциональное напряжение росло по мере того, как приближался август. Даже, мой любимый французский, не отвлекал от мыслей о рейтингах и шансах  зачисления сына в заветный университет.

В этом году было внедрено, параллельно с личной подачей документов в учебное заведение и электронную реестрацию абитуриентов. Это, конечно, удобно, экономит время и деньги. Но, с каждой волной зачислений, на мой взгляд, увеличивалось количество "абитуриентов-фантомов". Нет, это не привидения, это реальные люди, которые в полной мере использовали свои 15 шансов, сидя дома перед монитором, и имея доступ к интернету зарегистрировались на все возможные направления. А, как еще можна объяснить выбор специальностей у одного абитуриента: управление информационной безопасностью, менеджмент, прикладная математика, компьютерные науки, международная экономика, програмная инженерия, политология... Или другой случай, кроме прочего - математика и ветеринарная медицина?! А, еще, нашла в рейтинговых списках   абитуриентов  с суммой баллов больше 800 (высокие ВНО + баллы за призовые места в республиканских и международных олимпиадах), которые тоже регистрировались на 10-15 направлений...
Искренне желаю всем им найти свое счастливое место в этой жизни!

С профилем будущей профессии определились давно, с университетами тоже, подали документы и стали ждать 1 августа - дня первого этапа зачисления, потом 5 августа, 8 августа, дни второго и третьего этапов зачислений...
Нам повезло - на каждом из этих этапов нам предлагали что-то приятное. Выбор мы сделали на втором этапе и уже 8 августа напротив фамилии моего сына было написано - зачислен! Ура!!!
Дорогой синочек, поздравляю тебя!!! Пусть все твои мечты сбываются!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Запрошую почитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...