11 липня, 2012

Храм Святих апостолів Петра і Павла (Храм Святых апостолов Петра и Павла)


Гарнізонний храм Святих апостолів Петра і Павла збудований у 1610-1630 роках, відомий у Львові як костел Єзуїтів. Цей величний храм збудовано у стилі раннього бароко архітекторами Себастіаном Лянхіусом та Джакомо Бріано. За архітектурою він схожий на римську святиню Іль-Джезу (Il Gesù) та вважається однією з найбільших культових споруд Львова.

Розпис стін, що зберігся до наших днів,  належить моравським митцям Франциску і Себастьяну Екштайнам,  був виконаний між 1739 по 1743 роках та містить зображення біблійних сцен, житія святих.

З 1773 по 1946 роки храм має статус гарнізонного (військового) храму, у ньому проводяться богослужіння з нагоди військових свят, благословення бойових знамен.

4 червня 1946 року, зі встановлення Радянської влади в Західній Україні, храм зачинено. В 1950 році в його стінах було створено книгосховище Львівської національної бібліотеки ім. В.Стефаника.


У липні 2010 року храм було передано Українській греко-католицькій церкві під опіку Центру Військового капеланства. У 2011 році храм звільнили від книг, які перемістили у нове книгосховище. 


6 грудня 2011 року, з нагоди святкування 20-ти річчя створення Збройних Сил України, храм було освячено та вперше у його стінах було проведено богослужіння за участю військовослужбовців.


Гарнизонный храм Святых апостолов Петра и Павла был построен в 1610-1630 годах, известный во Львове как костел Иезуитов. Это величественное сооружение построено в стиле раннего барокко архитекторами Себастианом Лянхиусом и Джакомо Бриано. По архитектуре он похож на римскую святыню Иль-Джезу (Il Gesù) и считается одним их самых больших культовых сооружений Львова.

Роспись стен,  сохранившаяся до наших дней, принадлежит моравским мастерам Франциску и Себастиану Экштайнам,  была выполнена между с 1739  по 1743 годы и содержит изображения  библийных сцен, жития  святых.

С 1773 по 1946 годы у храма статус гарнизонного (военного) храма, в нем проводятся богослужения по случаю военных праздников, благословения боевых знамен.

4 июня 1946 года , с установлением Советской власти в Западной Украине, храм закрыт. В 1950 году в его стенах было создано книгохранилище Львовской национальной библиотеки им. В.Стефаника Национальной Академии наук Украины.

В июле 2010 года храм было передано Украинской греко-католической церкви под попечительство Центра Военного каппеланства. В 2011 году храм освободили от книг, которые переместили в новое книгохранилище.

6 декабря 2011 года, по случаю празднования 20-ти летия Вооруженных Сил Украины, храм был освящен и впервые в его стенах было проведено богослужение при участии военных.

Головний вівтар 1744-1747 роки, автор Себастіан Фесінґер. У центрі вівтарної композиції велике полотно "Розпяття з пристоячими Богородицею та св. Іоанном Богословом" 1839року, виконане у Відні австрійським художником Фрухвіртом. Над дарохранительницею мармурове зображення Святої Трійці. На вершині іконстасу вівтаря композиція "Всевидяще око": рівносторонній трикутник символізує три Божі особи (Бог-отець, Бог-син і Бог-дух святий), око у центрі трикутника - Бог, який усе бачить.

Главный олтарь 1744-1747 годы, автор Себастиан Фесингер. В центре олтарной  композиции большое полотно "Распятие с пристоящей Богородицей и св.Иоанном Богословом 1839 года, выполнено в Вене австрийским художником Фрухвиртом. Над дарохранительницей мраморное изображение Святой Троицы. На вершине иконостаса композиция "Всевидящее око": равносторонний треугольник символизирует три Божие особи (Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой), глаз  в центре треугольника - Бог, который все видит.

Каплиця Богородиці-Утішительки 1630 год. 
У каплиці знаходилася чудотворна ікона Матері Божої-Утішительки, яку в 1608 році виконали у Римі, за зразком ікони Богородиці, що знаходиться у базиліці Санта Марія Маджорі. У каплиці молилися польський король Владислав ІУ, Ян Казимир, Ян ІІІ Собеський та гетьман Станіслав Яблонський. На честь коронації чудотворної ікони (28 травня 1905 року) вівтар у каплиці був прикрашений барельєфом з бронзи, який у 1900року виконав скульптор А. Попель. Ікону вивезли до Польші у 40-х роках минулого століття, сьогодні у вівтарі залишилася бронзова завіса із зображенням Богородиці.

Часовня Богородицы-Утешительницы 1630 год.
В часовне находилась чудотворная икона Матери-Божьей-Утешительницы, которую в 1608 году выполнили в Риме, по образцу иконы Богородицы, которая находится в базилике Санта Мария Маджори. В часовне молились польский король Владислав ІУ, Ян Казимир, Ян ІІІ Собеский и гетьма Станислав Яблонский. На честь коронации чудотворной иконы (28 мая 1905 года) олтарь часовни был украшен барельефом из бронзы, который в 1900 году выполнил скульптор А.Попель. Икону вывезли в Польшу у 40-ых годах прошлого столетия, сегодня в олтаре остался бронзовый барельеф из изображением Богородицы.

В храмі є орган18-19 століття, який на жаль був пошкоджений в радянський час. Та і взагалі, храм потребує великої реставрації, надіюся, що колись він постане перед прихожанами і відвідувачами у своїй унікальній, неперевершеній красі.

В храме есть орган 18-19 столетия, который, к сожалению, был поврежден в советское время. Да и вообще, храм нуждается в большой реставрации, надеюсь, что когда-нибуть прихожане и посетители увидят его в его уникальной, непревзойденной красоте.

Молитва
Святі апостоли Петре і Павле, моліть милостивого Бога, щоб цю земну мандрівку прожити безгрішно та своїм життям стати гідними Царства Божого.

Молитва
Святые апостолы Петр и Павел, молите милостивого Бога, чтоб это земное путешествие прожить безгрешно и своей жизнью стать достойным Царства Божьего

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Запрошую почитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...